Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES
obowiązująca od dnia 30 lipca 2019 roku

 
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest CannLab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, u. Balicka 48, 30-149 Kraków.

PODSTAWOWE CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.cannlab.pl, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Administratora oraz wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celów marketingowych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ).

ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI
1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
3. W ramach Serwisu zamieszczony jest formularz kontaktowy. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH I INFORMACJI ORAZ SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA
1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail). Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
2. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
3. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
4. Dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Administratora danych. Dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora oraz w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika Serwisu.
5. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne.  Dane będą przetwarzane do celu realizacji usług Administratora danych. Dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Administratora oraz w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika Serwisu.
2. W odniesieniu do usług Administratora w ramach Serwisu dane użytkownika Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do zainteresowań użytkownika Serwisu oraz prowadzenie marketingu produktów lub usług własnych Administratora danych oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usług, udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia dane użytkownika Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).
3. W odniesieniu do usług Administratora dane użytkownika Serwisu będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów. Dane użytkownika Serwisu będziemy także przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających ze zgłoszenia dokonanego poprzez formularze kontaktowe dostępne w Serwisie. Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu do zainteresowań użytkownika Serwisu, oraz prowadzenie marketingu produktów Administratora pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, dane użytkownika Serwisu będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika Serwisu z usług Serwisu.
4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
5. Administrator stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES?
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Cookies są potrzebne w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, aby stała się bardziej przyjazna użytkownikowi. Cookies nie są szkodliwe dla komputera. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIAJĄ COOKIES?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH Z COOKIES ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?
Przetwarzanie danych z „cookies” jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celów marketingowych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 ).

CZY DANE Z COOKIES SĄ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM TRZECIM?
Tak. Dane z Cookies będą przekazywane Google Analytics oraz firmie informatycznej obsługującej Administratora Danych.

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE Z COOKIES?
„Cookies” to istotny element działania naszej strony internetowej. Głównym celem „cookies” jest ulepszenie użytkowania strony. Przy korzystaniu ze strony internetowej „cookies” pomagają nam, na przykład w:
• zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktowych,
• dostosowania zawartości strony do sposobów korzystania z Serwisu przez użytkowników,
Pliki cookies są zapisywane w przeglądarce i na dysku użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI A PLIKI „COOKIES”
Pliki „cookies” gromadzą dane osobowe w postaci adresu: IP komputera użytkownika i mogą być zbierane tylko i wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika.

TERMIN WAŻNOŚCI PLIKÓW „COOKIES”
W ramach serwisu możliwe jest wykorzystywanie trzech rodzajów cookies. Pierwszy rodzaj „cookies” to tzw. cookie sesyjne, które zostają automatycznie usunięte po zamknięciu okna przeglądarki internetowej i dane w nich zapisane zostają bezpowrotnie utracone. Drugi rodzaj plików to trwałe „cookies”, które pozostają zapisane na dłużej, np. na dzień, miesiąc, rok. Trzeci rodzaj plików to „cookies” podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Czas ważności plików „cookies” zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki i oprogramowania jakiego używa użytkownik.

USUWANIE PLIKÓW „COOKIES”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Witrynie „cookies” oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych zmian w konfiguracji przeglądarki. Jeżeli uważają Państwo, że obecność „cookies” narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć „cookies już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

INTEGRACJA Z SERWISEM FACEBOOK:
Na naszej stronie internetowej są zintegrowane wtyczki serwisów społecznościowych („wtyczki”), w tym wtyczki Facebook Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook”). Wtyczki tego serwisu można poznać po logo serwisu Facebook znajdującym się na naszej stronie internetowej. Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik odwiedził stronę internetową, korzystając ze swojego adresu IP. Przez kliknięcie „wtyczki”, w trakcie gdy użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w serwisie Facebook, treści zamieszczone na stronie internetowej zostają powiązane z profilem użytkownika w serwisie Facebook. W rezultacie Facebook może przyporządkować wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej do jego konta użytkownika. Dane są przekazywane niezależnie od posiadania przez użytkownika konta w serwisie Facebook. Administrator danych zwraca uwagę, że jako operator strony internetowej nie ma wpływu na zebrane dane i procesy przetwarzania danych, ani nie zna pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania danych lub okresów ich przechowywania. Facebook zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Facebook o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowania. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi zwrócić się do serwisu Facebook. Za pośrednictwem wtyczki serwisu Facebook Administrator danych umożliwia użytkownikowi współdziałanie z tym serwisem społecznościowym i innymi użytkownikami, dzięki czemu Administrator danych może udoskonalać swoją ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób. Podstawę prawną korzystania z wtyczki serwisu Facebook stanowi art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. f) RODO. Zalecamy, aby po zakończeniu korzystania z serwisu Facebook zawsze się wylogować, w szczególności, aby uniknąć wyżej opisanego przyporządkowania aktywności użytkownika w sieci do jego profilu. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez serwis Facebook jest zawartych w polityce prywatności Facebooka pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php

KORZYSTANIE Z SERWISU INSTAGRAM
Z naszą stroną internetową są zintegrowane funkcje serwisu Instagram obsługiwanego przez firmę Instagram Inc. z siedzibą przy 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram”). Można je rozpoznać po logo serwisu Instagram znajdującym się na naszej stronie internetowej. Kiedy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, może przyporządkować treści Administratora danych do swojego konta użytkownika poprzez ich linkowanie lub umieszczanie tzw. hasztagów. W ten sposób Administrator danych otrzymuje od Instagram informacje oraz analizy aktywności użytkownika w serwisie Instagram. Administrator danych wykorzystuje takie informacje w celu ulepszania swojej oferty. Administrator danych nie ma wpływu na przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika przez serwis Instagram; więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Instagram jest dostępnych pod adresem: http://instagram.com/about/legal/privacy/. Instagram zapisuje dane zebrane na temat użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania swojej strony internetowej odpowiednio do swoich potrzeb. Celem takiej analizy jest w szczególności poinformowanie innych użytkowników serwisu Instagram o aktywności użytkownika. Za pośrednictwem serwisu Instagram Administrator danych umożliwia użytkownikowi współdziałanie z serwisem społecznościowym i innymi użytkownikami, dzięki czemu Administrator danych może udoskonalać swoją ofertę i kształtować ją w ciekawszy sposób.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
5. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie na adres: CannLab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Balicka 48, 30-149 Kraków,, b) mailowo na adres: info@cannlab.pl.